ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εξωδικαστική Επίλυση διαφορών - Διαμεσολάβηση

Με το Νόμο 3898/2010 ενσωματώνεται στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2008/52/ΕΚ «για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές…

Διευθέτηση απαιτήσεων

Οι οικονομικές συνθήκες ιδιαίτερα όπως έχουν διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα έχουν σαν αποτέλεσμα τη διόγκωση των οφειλών φυσικών και νομικών…

Δίκαιο Ακινήτων

Οι έμπειροι δικηγόροι της εταιρείας μας έχουν αντιμετωπίσει πληθώρα νομικών ζητημάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας των…

Τουριστικό και Ξενοδοχειακό Δίκαιο

Δεδομένου του κεντρικού ρόλου του τουρισμού στην ελληνική οικονομία καθώς και της πληθώρας των τομέων δικαίου που άπτεται και που…

Ναυτικό Δίκαιο

Διαθέτουμε πολυετή εμπειρία σε θέματα ναυτικού δικαίου παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες σε σχέση με πολύπλοκα ναυτιλιακά ζητήματα, ενεργώντας τόσο για λογαριασμό…

Δίκαιο Συμβάσεων

Οι συνεργάτες της εταιρείας μας έχουν πολυετή εμπειρία στη σύναψη πάσης φύσεως συμβάσεων. Υποστηρίζουμε τον Πελάτη μας τόσο στο στάδιο…

Εμπορικό Δίκαιο

Επενδύουμε σε μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες μας και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να κατανοήσουμε τις ανάγκες τους. Με εντολείς…