Εμπορικό Δίκαιο

Επενδύουμε σε μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες μας και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να κατανοήσουμε τις ανάγκες τους.

Με εντολείς μας μεγάλες αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καλούμαστε καθημερινά να αντιμετωπίσουμε ζητήματα που ανακύπτουν  τόσο στα πλαίσια της εταιρικής διακυβέρνησης, όσο και  στις  σχέσεις της εταιρείας με τρίτους. Ενδεικτικά, στους τομείς ενασχόλησής μας περιλαμβάνονται :

  • Σύσταση εταιρειών, ίδρυση και εγκατάσταση θυγατρικών ή υποκαταστημάτων
  • Διασφάλιση και ικανοποίηση εμπορικών απαιτήσεων
  • Εταιρικοί μετασχηματισμοί
  • Χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing)
  • Προστασία καταναλωτή και ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα (ν. 2251/1994)
  • Δίκαιο αξιογράφων
  • Προπτωχευτικό και Πτωχευτικό Δίκαιο
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Εμπορικό Δίκαιο