Δίκαιο Συμβάσεων

Οι συνεργάτες της εταιρείας μας έχουν πολυετή εμπειρία στη σύναψη πάσης φύσεως συμβάσεων. Υποστηρίζουμε τον Πελάτη μας τόσο στο στάδιο των διαπραγματεύσεων, όσο και στο στάδιο της κατάρτισης, του ελέγχου και της εφαρμογής της σύμβασης. Προλαμβάνουμε τον κίνδυνο και αντιμετωπίζουμε κάθε πρόβλημα που ανακύπτει προσφέροντας πάντα την αποτελεσματικότερη λύση. Ενδεικτικά έχουμε προασπίσει τα συμφέροντα πελατών μας σε περιπτώσεις :

  • Συμβάσεων δικαιόχρησης (franchising)
  • Συμβάσεων εμπορικής αντιπροσώπευσης
  • Συμβάσεων πρακτορείας (factoring)
  • Συμβάσεων έργου
  • Συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Δίκαιο Συμβάσεων