Δίκαιο Ακινήτων

Οι έμπειροι δικηγόροι της εταιρείας μας έχουν αντιμετωπίσει πληθώρα νομικών ζητημάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας των πελατών μας. Ενδεικτικά αναφέρουμε :

  • Αντιδικίες σε μισθωτικές διαφορές
  • Αντιδικίες για διαφορές εμπράγματου δικαίου (διεκδικητικές αγωγές κ.τ.λ.)
  • Νομικός έλεγχος ακινήτων 
  • Όλα τα ζητήματα σχετικά με την απόκτηση, εκμετάλλευση και χρήση της ακίνητης περιουσίας
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Δίκαιο Ακινήτων