Εμμανουήλ Τακάκης

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ειδικότητα Εταίρος – Διαχειριστής
Ο Εμμανουήλ Τακάκης είναι ιδρυτής, εταίρος και διαχειριστής της Δικηγορικής Εταιρείας «Ε. Τακάκης & Συνεργάτες». Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής…

Χαρίλαος Τακάκης

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ειδικότητα Εταίρος
Ο Χαρίλαος Τακάκης είναι συνιδρυτής και εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας «Ε. Τακάκης & Συνεργάτες». Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Θεσσαλονίκης…

Όλγα Καραθανάση

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ειδικότητα Δικηγόρος - Υπεύθυνη Νομικού Τμήματος
Η Όλγα Καραθανάση είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Διεθνές Χρηματοοικονομικό, Οικονομικό και Τραπεζικό δίκαιο του…

Δέσποινα Ρούσσου

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ειδικότητα Δικηγόρος – Ανώτερη Συνεργάτης 
Η Δέσποινα Ρούσσου είναι Δικηγόρος και συνεργάτης της εταιρίας από το 2008. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου…